Mandarin(P): lái, lài
Mandarin(Z): ㄌㄞˊ, ㄌㄞˋ
Korean(Eum): 래/내 [lae/nae]
Korean(H/E): ⓐ올 래 ⓑ위로할 래
Japanese(On): らい [rai]
Japanese(Kun): くる, つく, かえる [kuru, tsuku, kaeru]
Cantonese: loi4
Vietnamese: lại
------------------------------------------------------------
Definition: induce, encourage to come
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [60.8]
Total strokes: 11
Radical:
Simplified variant:
Other variant: , , ,
------------------------------------------------------------
Unicode: U+5FA0
Big Five: B174
JIS X 0208-1990: 5550
KSC 5601-1989: 5348
Cangjie: HODOO
Four-corner Code: 2429.8
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 20827.060
Kang Xi: 0368.210
CiHai: 515.401
Morohashi: 10155
Dae Jaweon: 0693.030

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — (徠, 徕) I lái ㄌㄞˊ 〔《廣韻》落哀切, 平咍, 來。 〕 1.來, 到來。 《漢書‧禮樂志》: “天馬徠, 從西極。” 宋 姜夔 《鐃歌吹曲‧望鍾山》: “釣絲夜緯匪魴鯉, 長虹西徠波可履。” 清 吳偉業 《田家鐵獅歌》: “先朝異物徠西極, 上林 金鎖攀楹出。” 2.招來, 使之來。 《商君書‧徠民》: “今以草茅之地, 徠 三晉 之民, 而使之事本, 此其損敵也, 與戰勝同實。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音:lai2 從某處到此處。 同“來”。 如: “招徠”。 ㄌㄞˋli  拼音:lai4 慰勞﹑安撫。 晉書·卷六十二·劉琨傳: “琨撫循勞徠, 甚得物情。” ㄌㄞˊli (03204) …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【래】 오다; 위로하다 두인변부 8획 (총11획) [v] induce; encourage (customers) to come; solicit (customers or business) ; encourage (customers) to come and buy …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — I lái (1) ㄌㄞˊ (2) 郑码: OIOO, U: 5FA0, GBK: 8FC6 (3) 笔画数: 11, 部首: 彳, 笔顺编号: 33213434234 II lài (1) ㄌㄞˋ (2) 均见 徕 。 (3) 郑码: OIOO, U: 5FA0, GBK: 8FC6 (4) 笔画数: 11, 部首: 彳, 笔顺编号: 33213434234 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 래 올 11 strokes 두인변+나무못+사람인2 …   Korean dictionary

 • 徠遠 — (徠遠, 徕远) 1.招撫邊遠地區臣民。 《漢書‧武帝紀》: “蓋 孔子 對 定公 以徠遠, 哀公 以論臣, 景公 以節用, 非期不同, 所急異務也。” 顏師古 注引 臣瓚 曰: “《論語》及《韓子》皆言 葉公 問政於 孔子 , 孔子 答以悅近徠遠。”按, 語出《論語‧子路》“近者說, 遠者來”。 2. 清 代理藩院設有徠遠司, 掌管邊遠地區事宜。 清 梁章鉅 《稱謂錄‧理藩院司官》: “《皇朝通考》: 理藩院掌藩部封授、朝覲、貢獻、黜陟、徵發之政, 控馭撫綏, 以固邦翰焉,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 徠服 — (徠服, 徕服) 1.謂生來適應本地水土氣候。 《楚辭‧九章‧橘頌》: “后皇嘉樹, 橘徠服兮。” 王逸 注: “來服習南土, 便其風氣。”一說猶離靡, 相連不絕。 郭沫若 《<屈原賦>今譯‧九章‧橘頌》注: “徠服猶離靡, 非來服水土之意。” 2.猶徠臣。 《漢書‧武帝紀》: “海外 肅慎 , 北發 渠搜 , 氐 羌 徠服。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 徠下 — (徠下, 徕下) 下來。 《漢書‧禮樂志》: “訾黃其何不徠下!” 清 王夫之 《九昭》: “ 容成 嫟以徠下兮, 唁余勞之已艾。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 徠徊 — (徠徊, 徕徊) 猶徘徊。 明 楊慎 《升庵詩話》卷十一: “ 宋 賞花釣魚和詩, ‘徘徊’無別押者, 優人有徘徊太多之謔。 余思…… 唐 松陵 詩有‘遲徊’, 庾信 文有‘徠徊’, 當時諸公未之精思耳, 何可謂無。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 徠祗 — (徠祗, 徕祗) 前來致敬。 《文選‧揚雄<甘泉賦>》: “徠祗郊禋, 神所依兮。” 李善 注: “言來郊禋而甚敬。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 徠臣 — (徠臣, 徕臣) 前來臣服。 《漢書‧董仲舒傳》: “天地之間, 被潤澤而大豐美;四海之內, 聞盛德而皆徠臣。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.